Giảng viên Anh ngữ Vũ Hoàng Kim

Giảng viên Anh ngữ

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ tên Vũ Hoàng Kim
Giới tính Nữ Tình trạng hôn nhân Đã lập gia đình
Ngày sinh 01/06/1984 Nơi sinh  
Quốc tịch Việt Nam    
Địa chỉ Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Email vuhoangkim0106@gmail.com  Di động  
    ĐT nhà  
Môn giảng dạy Anh ngữ
 
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Bằng Đại Học - Hệ Cử Nhân Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng 
Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm Đại Học Đại Học Quốc Gia Hà Nội 
Chứng Chỉ Nghiệp Vự Sư Phạm Nghề Hệ Đại Học Cao Đẳng Đại Học Sư Phạm Vinh 
Chứng Chỉ Giáo Viên Xuất Sắc Viện Anh Ngữ ILA- Chi Nhánh Đà Nẵng 
 
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Đơn vị công tác Chức danh
 2007 đến nay Viện Anh Ngữ ILA - chi nhánh Đà Nẵng Trợ giảng cho giáo viên nước ngoài 
 2007 đến 2012 Tập Đoàn Y Tế Singapore ParkwayHealth, KID Korean coopration, CB Richard Ellis Công tác tại các doanh nghiệp nước ngoài:
 2013 đến nay Trường cao đẳng nghề Việt - Úc Giảng viên Anh ngữ
 
KỸ NĂNG
- Anh ngữ
 
SỞ THÍCH
Âm nhạc, Thời trang, Tham gia các hoạt động giáo dục Anh Ngữ tiên tiến của Châu Âu