Giảng viên Quản trị nhà hàng Nguyễn Minh

Giảng viên Quản trị nhà hàng

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ tên Nguyễn Minh
Giới tính Nam Tình trạng hôn nhân Đã lập gia đình
Ngày sinh 01/12/1964 Nơi sinh  Bình Định
Quốc tịch Việt Nam    
Địa chỉ K677/6A Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng
Email minhchi.6467@gmail.com Di động 0983050446
    ĐT nhà  
Môn giảng dạy Quản trị nhà hàng
 
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
1

Cử nhân quản trị kinh doanh (Quản trị khách sạn nhà hàng)

2

Cử nhân khoa học (Lịch sử)

3

Luật Hà Nội

4

Đào tạo viên kỹ năng nghiệp vụ nghề nhà hang VTOS

 (Dự án phát triển nguồn nhân lực du lịch – Tổng cục du lịch)
5 Chứng chỉ sư phạm nghề - Trường cao đẳng nghề đà nẵng
 
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Đơn vị công tác Chức danh
 9 năm   Giám đốc F&B
 2 năm Khách sạn Vạn Lợi – Hội An Trợ lý Giám đốc khách sạn
 4 năm Varna *** Phó Giám Đốc khách sạn
  Gopatel **** Tổng Giám Đốc khách sạn
 
KỸ NĂNG
Giảng dạy 3 chuyên ngành du lịch (Nghiệp vụ nhà hàng, Hướng dẫn du lịch, buồng) và 9 môn cơ sở (Marketing du lịch, Tổ chức sự kiện, quản trị nhà hang, TC kinh doanh nhà hang, Tâm lý khách du lịch, Văn hóa ẩm thực, Tổng quan khách sạn, Xây dựng thực đơn, Quản trị chất lượng)
 
SỞ THÍCH