Sứ mệnh

1. Sứ mệnh:

Trường Cao đẳng Việt - Úc đảm bảo sự công bằng và tính đa dạng của quá trình học tập với thông điệp: “Vấn đề của người học là sự quan tâm của nhà trường”. Theo đó, nhà trường cam kết:

- Vì lợi ích của người học: Đào tạo người học có tay nghề đạt chuẩn và cam kết giải quyết việc làm sau khi tốt nghiệp.

- Vì lợi ích của xã hội: Cung cấp nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

- Vì lợi ích của mọi thành viên trong nhà trường.