Tầm nhìn

Tầm nhìn:

- Đến năm 2020, Trường Cao đẳng Việt - Úc được xã hội biết đến là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực du lịch.

- Đến năm 2025, các sản phẩm có thế mạnh về đào tạo, nghiên cứu của Trường được xã hội thừa nhận và các nước trong khu vực biết đến.