Bộ môn buồng phòng

 1. Chức năng
 2. Hiện nay bộ môn Buồng tại Trường CĐN Việt – Úc được giảng dạy cho các lớp CĐ Quản lý khách sạn, Trung cấp Quản lý khách sạn, Sơ cấp Quản lý khách sạn, Sơ cấp chuyên ngành Buồng, nghiệp vụ chéo cho các lớp Lễ Tân..
 3. Là một bộ môn thuộc khoa Quản lý khách sạn, có chức năng phối hợp với các giáo viên trong khoa để lập kế hoạch giảng dạy theo mục tiêu đào tạo của nhà trường đề ra.
 4. Xây dựng kế hoạch giảng dạy của bộ môn.
 5. Chịu trách nhiệm chất lượng giảng dạy bộ môn trước phụ trách khoa và Ban Giám Hiệu nhà trường
 6. Thường xuyên cập nhập, đổi mới chương trình giảng của bộ môn.

 

 1. Nhiệm vụ
 2. Hoàn thành các kế hoạch đào tạo được giao.
 3. Tuân thủ theo sự phân công công việc của khoa và cấp trên.
 4. Kiểm tra, giám sát cơ sơ vật chất phục vụ cho giàng dạy thuộc phạm vi bộ môn quản lý.
 5. Liên kết với các doanh nghiệp tổ chức tham quan, kiến tập, thức tập cho sinh viên.
 6. Hổ trợ xin việc làm sau khi sinh viên ra trường.