GIỚI THIỆU VỀ KHOA QUẢN TRỊ LỮ HÀNH

1. Chức năng

            Tham mưu cho phòng Đào tạo và BGH nhà trường trong việc tổ chức thực hiện đào tạo đối với ngành nghề Quản trị lữ hành với hai hệ cao đẳng và trung cấp, tổ chức phát triển chương trình đào tạo, nghiên cứu cải tiến phương pháp phù hợp với ngành nghề để nâng cao chất lượng đào tạo theo yêu cầu của nhà trường.

2. Nhiệm vụ

            - Thực hiện giảng dạy các lớp chuyên ngành của bộ môn và các lớp nghiệp vụ chéo.

            - Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy và các hoạt động ngoại khóa hằng năm của khoa cho từng hệ đào tạo và triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy theo đúng tiến độ.

            - Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nâng cao chất lượng đào tạo.

            - Thực hiện các hoạt động thực tế, thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào quá trình dạy nghề.

            - Phối hợp với phòng Đào tạo và BGH trong việc quản lý học viên của tổ bộ môn.

            - Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề.

            - Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng;

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự điều động và phân công của BGH.

3. Mục tiêu đào tạo

            Hướng theo mục tiêu chung của nhà trường là cung cấp nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung nói riêng, cả nước nói chung. Việc đào tạo học viên hướng đến 3 yếu tố trọng điểm: kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và thái độ để học viên sau khi ra trường có thể làm việc tại các vị trí như: điều hành tour, nhân viên kinh doanh, tư vấn tour, các vị trí quản lý…trong các doanh nghiệp lữ hành nội địa và quốc tế

4. Chương trình và giáo trình

            Chương trình đào tạo của Khoa được áp dụng theo khung chương trình quốc gia, Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam VTOS 2013 với 3 nội dung:

            - Nghiệp vụ đại lý lữ  hành,

            - Nghiệp vụ đặt giữ chỗ lữ hành

            - Nghiệp vụ điều hành tour

            Bên cạnh đó kết hợp với giáo trình tổ bộ môn biên soạn đảm bảo trang bị cho người học cho người học đầy đủ các kiến thức và kỹ năng chuyên ngành sát với thực tế và phù hợp với yêu cầu tuyển dụng trực tiếp vào từng vị trí nghề nghiệp.