PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

  1. Chức năng
  • Quản lí sinh viên về học tập, rèn luyện, triển khai công tác giáo dục phẩm chất đạo đức và lối sống cho HSSV.
  • Cung cấp thông tin cần thiết về Trường, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của sinh viên
  • Là cầu nối giữa HSSV và Nhà trường

 

  1. Nhiệm vụ
  • Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các doanh nghiệp.
  • Giúp Ban Giám hiệu triển khai công tác chăm sóc, hỗ trợ quá trình học tập của sinh viên: giới thiệu việc làm, thực tập, phòng trọ…
  • Xây dựng kế hoạch hỗ trợ sinh viên thực hiện tốt các thủ tục và quy định về học vụ như: mặc đồng phục, hướng dẫn phòng học, xem thời khoá biểu, lịch thi, hoàn tất học phí đúng hạn, hệ thống đơn từ và thủ tục có liên quan,… thông qua các hình thức phù hợp.
  • Điều tra lần vết HSSV đã tốt nghiệp