GIỚI THIỆU PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

Bộ phận trực thuộc:

- Tổ chức nhân sự

- Văn thư - Hành chính

- Quản lý Thư viện

- Cơ sở vật chất, điện nước

- Tạp vụ

- Bảo vệ

Nhiệm vụ của Phòng:

1. Công tác Tổ chức nhân sự:

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ nhân sự, sổ BHXH; theo dõi việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN của CBGV-CNV cơ hữu.

- Tham mưu giúp BGH, HĐQT ký kết hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

- Theo dõi thanh toán lương và phụ cấp cho CBGV-CNV cơ hữu hàng tháng theo qui định của BGH, HĐQT.

- Theo dõi việc thực hiện nội quy, quy chế của Trường.

2. Công tác Hành chính - Văn thư:

- Hướng dẫn các Phòng, Khoa, đơn vị trực thuộc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ theo qui định của Trường.

- Tiếp nhận công văn đến và đi trình BGH xử lý kịp thời. Kiểm tra thể thức, nội dung văn bản các Khoa, Bộ môn, Phòng trước khi trình BGH, HĐQT ký và ban hành; lưu trữ các loại văn bản theo chức năng được giao.

- Quản lý mẫu dấu, đóng dấu các văn bản, chứng chỉ, văn bằng do Trường ban hành theo qui định của Nhà trường.

- Tổ chức thực hiện công tác lễ tân các ngày lễ, hội; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các Hội nghị, Đại hội do Trường tổ chức.

- Đề xuất mua, cấp phát và theo dõi văn phòng phẩm cho toàn trường.

- Theo dõi, đề xuất thanh toán các loại hóa đơn về điện, nước, điện thoại, các khoản chi thường ngày và đột xuất phục vụ cho hoạt động của Nhà trường.

- Giải quyết một số công việc sự vụ theo yêu cầu của Ban Giám hiệu, Hội đồng quản trị Nhà trường.

3. Công tác quản lý Cơ sở vật chất, điện nước, bảo vệ, tạp vụ:

- Phối hợp theo dõi và quản lý các loại tài sản, trang thiết bị của Nhà trường.

- Đề xuất mua sắm, sửa chữa thường xuyên các loại tài sản, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và làm việc của Trường.

- Thường xuyên kiểm tra đảm bảo an toàn thang máy, hệ thống điện, nước, cửa sổ các tầng; đảm bảo an toàn công tác phòng, chống cháy nổ tại khu vực học tập, làm việc và ký túc xá sinh viên.

- Theo dõi sử dụng điện, nước hàng tháng ký xác nhận đề nghị thanh toán

- Vệ sinh sạch sẽ các phòng học, phòng làm việc, khu vệ sinh và khu vực xung quanh Trường; phục vụ nước uống cho HSSV, CBGV-CNV và các buổi tiếp khách, các cuộc họp của lãnh đạo của Nhà trường.

- Thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh - trật tự - an toàn PCCC: Bảo vệ tài sản, tài liệu, con dấu, tổng đài điện thoại; giữ gìn trật tự, an ninh; quản lý chìa khóa cửa ra vào và các phòng làm việc.

4. Công tác quản lý Thư viện:

- Tham mưu giúp BGH, HĐQT xây dựng kế hoạch hoạt động của thư viện.

- Quản lý, sắp xếp, lưu trữ và bảo quản các loại sách, báo, tài liệu hiện có tại Thư viện của Trường.

- Thống kê, phân loại, quản lý cho mượn, phục vụ bạn đọc tại chỗ tránh mất mát, hư hỏng.

- Có biện pháp khai thác các loại sách, tài liệu trong CBGV, HSSV nhằm đa dạng hóa đầu sách để phục vụ công tác nghiên cứu, học tập.

- Chủ động phối hợp với các Khoa, phòng tham mưu đề xuất BGH, HĐQT hàng tháng, quí, năm mua sắm các loại sách, tài liệu từng bước nâng số lượng, chất lượng đầu sách, tài liệu đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập.

- Sắp xếp sách trong thư viện một cách khoa học, dễ tìm, dễ quản lý.