PHÒNG TƯ VẤN & MARETING

 

 1. Chức năng
 • Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu (BGH), là đầu mối chủ trì trong việc lập kế hoạch, tổ chức triển khai và giám sát công tác tuyên truyền tuyển sinh.
 • Đề xuất quy mô tuyển sinh hàng năm phù hợp với mục tiêu chiến lược của Nhà trường
 • Xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu VAVC.

 

 1. Nhiệm vụ

>> Về tư vấn tuyển sinh

 • Dựa trên kế hoạch tổng thể xây dựng và triển khai kế hoạch tổng thể và chi tiết cho công tác tư vấn tuyển sinh, bao gồm: thông tin tuyển sinh, tư vấn mùa thi và tuyên truyền trực tiếp.
 • Tiếp  nhận hồ sơ đầu vào HSSV (Thông tin HSSV, bằng cấp, ...)
 • Tổ chức Test Tiếng Anh đầu vào theo Quy trình Tiếp nhận học viên mới
 • Tư vấn trực tiếp và online cho các học viên về ngành nghề đào tạo
 • Theo dõi danh sách HSSV đầu vào, nghỉ học, bảo lưu, chuyển ngành, lớp. Thống kê, tổng hợp và báo về quy mô, hiệu quả tuyển sinh định kỳ hoặc theo yêu cầu của BGH.

>> Về công tác truyền thông và phát triển thương hiệu

 • Chủ trì và phối hợp tổ chức các sự kiện trong Trường để xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu, tổ chức tư vấn tuyển sinh cho các trường THPT để thấy được chất lượng các khóa học.
 • Thiết lập quan hệ với các cơ quan truyền thông, trường học, tổ chức giáo dục;
 • Phối hợp viết bài PR, làm phim giới thiệu, phóng sự về các ngành học, sự kiện
 • Phối hợp thiết kế các ấn phẩm truyền thông cho công tác tuyển sinh, truyền thông phát triển thương hiệu và các sự kiện trong Trường.

      >> Về công tác tư vấn hỗ trợ học tập

 • Giúp Ban Giám hiệu triển khai công tác chăm sóc, hỗ trợ quá trình học tập của sinh viên: giới thiệu việc làm, thực tập, phòng trọ…
 • Xây dựng kế hoạch hỗ trợ sinh viên thực hiện tốt các thủ tục và quy định về học vụ như: mặc đồng phục, hướng dẫn phòng học, xem thời khoá biểu, lịch thi, hoàn tất học phí đúng hạn, hệ thống đơn từ và thủ tục có liên quan,… thông qua các hình thức phù hợp.
 • Điều tra lần vết HSSV đã tốt nghiệp