Thông báo nghỉ TẾT Giáp Ngọ 2014

Thông báo số 19/TB-VAVC ngày 31/12/2013 của Hiệu trưởng V/v nghỉ TẾT Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014 toàn trường.

Bắt đầu từ Thứ Tư ngày 22/01/2014 đến hết ngày Chủ nhật 09/02/2014.