Khai giảng các lớp Cao đẳng - Trung cấp năm học 2017 - VAVC

Thông báo lịch khai giảng các lớp Cao đẳng - Trung Cấp tại Cao đẳng nghề Việt Úc - VAVC

 

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP NĂM HỌC 2017                 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT ÚC - VAVC


-------------------------*------------------------

 

 STT

NGÀNH

CAO ĐẲNG

TRUNG CẤP

NGÀY KHAI GIẢNG

ĐĂNG KÝ

1      Quản trị khách sạn x x 18/11/2017 Đăng ký
2      Quản trị lữ hành x x 18/11/2017 Đăng ký
3      Quản trị lễ tân x   18/11/2017 Đăng ký
4      Kỹ thuật chế biến món ăn x x 18/11/2017 Đăng ký
5      Hướng dẫn du lịch x   18/11/2017 Đăng ký
6      Nghiệp vụ lễ tân   x 18/11/2017 Đăng ký
7      Nghiệp vụ nhà hàng   x 18/11/2017 Đăng ký