Thông tin liên hệ

Trường Cao đẳng nghề Việt Úc - VAVC 

 

476/8 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
 0236 

 cdnvietucdn@gmail.com