Phan Văn Tư

         QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Họ và tên    : PHAN VĂN TƯ

Chức vụ       : Giáo viên bộ môn Lữ hành

Giới tính       : Nam

Email            : phanvantour@gmail.com

 HỌC VẤN:

 

 Cử nhân Việt Nam học (chuyên ngành văn hóa - du lịch)

 KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:

2012 đến 2015

 Công ty Du Lịch Green Tour & danangteambuilding.com:

 - Hướng dẫn viên nội địa & Mc Gala- teambuilding- Viết kịch bản event - team

2016- 2017

 Công ty lữ hành Quảng Đà tourist:

 - Giám Đốc Kinh Doanh & Điều Hành Tour

2018 đến nay

 Cao đẳng nghề Việt – Úc:

 - Giáo viên hướng dẫn

Đăng ký

Hotline

Chat