Bộ môn nhà hàng

I. Giới thiệu về Bộ môn Nhà hàng trường CĐN Việt - Úc  có chức năng cụ thể:

1. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường;

2. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung; cải tiến phương pháp dạy nghề nâng cao chất lượng đào tạo.

3. Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào quá trình dạy nghề.

4. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề.

5. Quản lý tốt các nguồn nhân lực của Bộ môn về lao động, tài sản, tư liệu…

7. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II/ Mục tiêu đào tạo:

1. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của ngành du lịch khách sạn tại khu vực Miền Trung -Tây Nguyên nói chung và Đà Nẵng nói riêng, nhu cầu về nguồn nhân lực du lịch-nhà hàng- khách sạn chất lượng cao đang ngày càng lớn.

2. Trong bối cảnh đó, mục tiêu của Bộ môn nhà hàng là đào tạo nhân lực du lịch chất lượng cao đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân lực.

3. Về mặt năng lực nghề nghiệp, sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức, ngoại ngữ, kỹ năng cần thiết và có thái độ chuyên nghiệp để có thể đáp ứng yêu cầu các vị trí công việc trong nghề nhà hàng- khách sạn.

4. Các cấp/hệ đào tạo

Sơ cấp Nghiệp vụ nhà hàng      Thời gian đào tạo : 3-6 tháng

                                                   Khai giảng : hàng tháng

 Trung cấp Quản trị nhà hàng    Thời gian đào tạo 2 năm

                                                   Khai giảng : tháng 9 hàng năm

 

III/ Đội ngũ giảng viên:

1. Đội ngũ giáo viên Bộ môn nhà hàng trẻ, năng động, yêu nghề, có trình độ Đại học và Thạc sỹ trở lên.

2. Mục tiêu xây dựng đội ngũ giáo viên trong thời gian tới của Bộ môn nhà hàng

- Giáo viên thông thạo ít nhất một ngoại ngữ là tiếng Anh (giáo viên có điểm IELTS >= 5.0, hoặc TOEIC 700 trở lên)

- Cập nhật cho giáo viên những phương pháp giảng dạy hiện đại, lấy người học làm trung tâm, truyền đạt kiến thức cho học sinh, sinh viên bằng những hoạt động sinh động, thú vị và có hiệu quả cao; xóa bỏ cách dạy học theo kiểu “đọc, chép” nhàm chán.

- Thường xuyên tham quan, thực tế, thực tập tại các doanh nghiệp du lịch, các tổ chức đào tạo du lịch khách sạn trong và ngoài nước để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ; tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và áp dụng thành tựu khoa học công nghệ vào giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

3. Ngoài đội ngũ giáo viên cơ hữu Bộ môn nhà hàng còn mời những chuyên gia trong ngành du lịch khách sạn, giám đốc, trưởng bộ phận các khách sạn lớn tham gia giảng dạy, thể hiện phương châm “đào tạo gắn liền với thực tiễn doanh nghiệp” của Nhà trường.

Luôn nhận được sự quan tâm của Nhà trường trong việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cùng với nhiệt huyết, lòng yêu nghề và sức trẻ của mình, đội ngũ giáo viên  nhà hàng mong muốn sẽ đóng góp vào sự phát triển chung của ngành du lịch.

IV. Tài liệu giảng dạy:

1. Bộ môn nhà hàng sử dụng giáo trình riêng được biên soạn,dưới sự tham khảo và kết hợp theo các tài liệu dưới đây:

  • Khung trình độ quốc gia Việt Nam
  • Chương trình đào tạo nghề phục vụ nhà hàng VTOS 2008
  • Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam VTOS 2013 : Nghề phục vụ nhà hàng
  • Giáo trình Quản trị nhà hàng Chilshonm Úc

2. Bên cạnh đó, để giúp học viên tiếp cận thực tiễn với công nghệ ứng dụng trong quy trình làm việc tại các nhà hàng 3-4 sao trong khách sạn, bộ môn đã và đang đưa vào giảng dạy, áp dụng phần mềm SMILE (một trong những phần mềm quản lý hữu ích tại các khách sạn vừa và nhỏ).