GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN HƯỚNG DẪN DU LỊCH

1. Chức năng

            Tham mưu cho phòng Đào tạo và BGH nhà trường trong việc tổ chức thực hiện đào tạo đối với ngành Hướng dẫn du lịch với hai hệ cao đẳng và trung cấp, tổ chức phát triển chương trình đào tạo, nghiên cứu cải tiến phương pháp phù hợp với ngành nghề để nâng cao chất lượng đào tạo theo yêu cầu của nhà trường.

2. Nhiệm vụ

            - Thực hiện giảng dạy các lớp chuyên ngành của bộ môn.

            - Thực hiện giảng dạy các lớp Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch ngắn hạn đáp ứng điều kiện cấp thẻ hướng dẫn theo quy định của sở Tổng cục Du lịch.

            - Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy và các hoạt động ngoại khóa hằng năm của tổ bộ môn cho từng hệ đào tạo và triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy theo đúng tiến độ.

            - Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nâng cao chất lượng đào tạo.

            - Thực hiện các hoạt động thực tế, thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào quá trình dạy nghề.

            - Phối hợp với phòng Đào tạo và BGH trong việc quản lý học viên của tổ bộ môn.

            - Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề.

            - Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng;

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự điều động và phân công của BGH.

3. Mục tiêu đào tạo

Hướng theo mục tiêu chung của nhà trường là cung cấp nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung nói riêng, cả nước nói chung. Việc đào tạo học viên hướng đến 3 yếu tố trọng điểm: kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và thái độ để học viên sau khi ra trường có thể làm việc tại các vị trí như:

- Hướng dẫn tại điểm tham quan, hướng dẫn viên địa phương, hướng dẫn viên toàn tuyến, hướng dẫn viên dưới các hình thức du lịch khác (đối với khách du lịch Việt Nam và quốc tế)

- Có cơ hội trở thành trưởng nhóm hướng dẫn viên, quản lý nghiệp vụ hướng dẫn của các tổ chức du lịch.

- Tham gia phục vụ những nghiên cứu nhỏ và vừa trong các tổ chức lữ hành và hướng dẫn.

4. Chương trình và giáo trình

            Chương trình đào tạo của Bộ môn được áp dụng theo khung chương trình quốc gia, Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam VTOS 2013: Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.

            Bên cạnh đó kết hợp với giáo trình tổ bộ môn biên soạn đảm bảo trang bị cho người học cho người học đầy đủ các kiến thức và kỹ năng chuyên ngành sát với thực tế và phù hợp với yêu cầu của một hướng dẫn viên du lịch trong tương lai.