Đặng Thị Đăng Tâm

               QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Họ và tên    : ĐẶNG THỊ ĐĂNG TÂM

Chức vụ       : Giáo viên Tiếng Anh

Giới tính       : Nữ

Email            : dangthidangtam@gmai.com

 HỌC VẤN:

2013 - 2017

 Cử Nhân Tiếng Anh - Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng

2019

 Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

 KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:

2019 - Hiện tại

 Trường Cao Đẳng Nghề Việt Úc

 Giáo viên giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành du lịch và tiếng Anh cơ bản

 - Giảng dạy môn Tiếng Anh cơ bản, tiếng anh giao tiếp theo giáo trình được cung cấp.

 - Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành như lễ tân, khách sạn.

 - Thực hiện công tác giảng dạy, soạn giáo án, tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh sinh viên.

 - Tham gia công tác đào tạo tiếng Anh cho doanh nghiệp.

07/2017 – 09/2018

 Trung Tâm Ngoại Ngữ CEC English centre

 Chuyên viên đào tạo

 - Hỗ trợ phòng đào tạo tư vấn tuyển sinh;

 - Thực hiện công tác giảng dạy, soạn giáo án, tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh sinh viên.

 - Thiết kế các khung chương trình giảng dạy cho trung tâm;

 - Là cầu nối giữa phụ huynh và giáo viên nước ngoài.

Đăng ký

Hotline

Chat