Giảng viên Anh ngữ Phan Thị Ái Vân

Giảng viên Anh ngữ

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ tên Phan Thị Ái Vân
Giới tính Nữ Tình trạng hôn nhân Đã lập gia đình
Ngày sinh 24/06/1984 Nơi sinh  
Quốc tịch Việt Nam    
Địa chỉ 72 Đặng Dung – Hòa Khánh – Liên Chiểu – Đà Nẵng
Email phanthiaivan84@gmail.com Di động  
    ĐT nhà  
Môn giảng dạy Anh ngữ
 
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Cử nhân ngôn ngữ Anh Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng
Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy ngoại ngữ Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng
 Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề Đại học sư phạm Kỹ thuật Vinh
Chứng chỉ tham gia khóa huấn luyện thuyết minh viên du lịch theo chuẩn VTOS 2013  

Chứng chỉ tham gia khóa đào tạo đào tạo viên VTOS

 

Chứng chỉ đào tạo viên VTOS

 
 
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Đơn vị công tác Chức danh
 Đến nay - 2009 Trường Cao Đẳng Nghề Việt Úc Giảng viên Tiếng Anh
 2009 - 2007 Trường Trung Cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Việt Á Giáo viên Tiếng Anh
 2008 - 2006 Trung tâm Ngoại Ngữ Tây Sơn Giáo viên Tiếng Anh
 2007 - 2006   Tư vấn viên du học
 
KỸ NĂNG
- Anh ngữ
 
SỞ THÍCH
Dạy học, Thời trang, Âm nhạc