Giảng viên Lễ tân Nguyễn Văn Cường

Giảng viên Lễ tân

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ tên Nguyễn Văn Cường
Giới tính Nam Tình trạng hôn nhân Đã lập gia đình
Ngày sinh 17/07/1983 Nơi sinh  Thanh Hóa
Quốc tịch Việt Nam    
Địa chỉ 452 Nguyễn Trãi – Phú Sơn – Thanh Hóa
Email vancuong17783@gmail.com Di động 0982017783
    ĐT nhà  
Môn giảng dạy Quản trị Lễ tân
 
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Kỹ thuật viên lập trình tin học ứng dụng  Đại học Quốc Gia HCM
Đại học (Cử nhân Anh)  Đại học Quốc Gia Hà Nội
Cử nhân QTKD – KSNN  Đại Học Duy Tân
 
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Đơn vị công tác Chức danh
 2013 – Nay  Trường cao đẳng nghề Việt - Úc Giảng viên Lễ tân
 2009 – 2013 Khách sạn Daesco – Đà Nẵng Giám sát bộ phận Lễ tân
 
KỸ NĂNG
Nghiệp vụ Lễ tân VTOS, Đào tạo viên VTOS
 
SỞ THÍCH
Thể thao