Đào tạo

Nghiệp vụ Buồng phòng

(ROOM ATTENDANT SKILL)

Tên nghề: NGHIỆP VỤ BUỒNG PHÒNG

Trình độ đào tạo: Sơ cấp
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên
Thời gian học: 5 tháng.
Học phí: Liên hệ

 
I. KIẾN THỨC:
 

- Biết được các công việc của bộ phận Buồng phòng trong hệ thống các khách sạn lớn nhỏ;
- Nắm vững được quy trình dọn các loại phòng có khách, không có khách, phòng khách quan trọng trong khách sạn;
- Hiểu được các tiêu chuẩn cần thiết của từng phần việc trong quá trình dọn phòng;
- Biết được cách trang trí các loại phòng theo yêu cầu của khách;
- Biết cách thực hiện các công việc vệ sinh cơ bản trong khách sạn.

 
II. KỸ NĂNG CHUYÊN NGÀNH:
 

- Thực hiện được quy trình dọn các loại phòng khách theo tiêu chuẩn nhất định;
- Trang trí được cho từng loại phòng theo yêu cầu của khách;
- Làm được các công việc trong lĩnh vực giặt ủi;
- Sử dụng tốt các dụng cụ vệ sinh chuyên ngành;
- Giải quyết thành thạo các tình huống phát sinh trong bộ phận buồng.

 
III. THÁI ĐỘ NGHỀ NGHIỆP:
 

- Nhận thức được tầm quan trọng của bộ phận buồng;
- Hình thành cho học viên tinh thần chịu khó, cẩn thận trong công việc;
- Có đức tính trung thực;
- Thực hiện tốt nếp sống văn hóa doanh nghiệp;
- Luôn tuôn theo các yêu cầu,nội quy,quy định của khách sạn;
- Có tinh thần phối hợp và làm việc nhóm;
- Có ý thức và đạo đức nghề nghiệp;
- Có tinh thần yêu nghề.

 
Ghi danh tại:      Add: K 476/8 Điện Biên Phủ - Q. Thanh Khê – Đà Nẵng 
  Tel: (0236) 3 814 400 - Fax: (0236) 3 814 500 
  Email: cdnvietucdn@gmail.com - Website: www.vavc.edu.vn
 

Đăng ký

Hotline

Chat