Đào tạo

Kế toán Doanh Nghiệp

Tên nghề: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Trình độ đào tạo: Hệ trung cấp
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian học: 1.5 năm
Học phí: Liên hệ

 
I. KIẾN THỨC:
 

- Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao;
- Vận dụng được kiến thức tin học trong công tác kế toán;
- Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;
- Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.

 
II. KỸ NĂNG CHUYÊN NGÀNH:
 

- Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;
- Ghi chép, phản ánh được các chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;
- Tổ chức được công tác kế toán phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ;
- Lập được báo cáo kế toán và báo cáo thuế của doanh nghiệp;
- Lập và phân tích được tình hình tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ;
- Kiểm tra, đánh giá nội bộ công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp;
- Cung cấp được một số thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;
- Dự báo và lập được kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp vừa và nhỏ;
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán cơ bản ứng dụng trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 
III. THÁI ĐỘ NGHỀ NGHIỆP:
 

- Có kỷ luật lao động, có tác phong công nghiệp;
- Yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp;
- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, cần cù, chịu khó và sáng tạo trong công việc;
- Có ý thức vươn lên trong học tập.

 
Ghi danh tại:      Add: K 476/8 Điện Biên Phủ - Q. Thanh Khê – Đà Nẵng 
  Tel: (0511) 3 814 400 - Fax: (0511) 3 814 500 
  Email: sinhdp@yahoo.com - Website: www.vavc.edu.vn
 

Đăng ký

Hotline

Chat