Đào tạo

Quản trị Khách sạn

(HOTEL MANAGEMENT)

Tên nghề: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên
Thời gian học: 1,5 năm
Học phí: Liên hệ
 
I. KIẾN THỨC:
 

- Mô tả được vị trí, vai trò của khách sạn trong ngành Du lịch và đặc trưng của ngành khách sạn, tác động của ngành khách sạn về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường.
- Mô tả được quy trình các nghiệp vụ cơ bản của khách sạn: nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng phòng, nghiệp vụ nhà hàng và chế biến món ăn.
- Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu tại khác sạn và công dụng của chúng.
- Trình bày được nguyên lý, quá trình quản trị nói chung, quản trị nhân lực, tài sản, tài chính, quản trị marketing khách sạn nói riêng.
- Trình bày được tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khách sạn và cách thức đánh giá chất lượng.
- Mô tả được quy trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc tại các bộ phận của khách sạn.
- Trình được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong khách sạn để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa.
- Xây dựng được tính tự tin trong xử lý công việc.

 
II. KỸ NĂNG CHUYÊN NGÀNH:
 

- Giao tiếp với khách hàng bằng tiếng Anh, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại bộ phận lễ tân, nhà hàng, buồng phòng hoặc khu vực hội nghị; chăm sóc tốt khách hàng;
- Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị khác sạn;
- Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí công việc của bộ phận lễ tân, nhà hàng, buồng phòng hoặc khu hội nghị, hội thảo theo tiêu chuẩn của khách sạn;
- Làm được các loại báo cáo, hợp đồng thông dụng của khách sạn;
- Ứng dụng được phần mềm quản trị khách trong công việc hàng ngày;
- Quản lý được thời gian làm việc hiệu quả;
- Giải thích được các chỉ tiêu phản ánh kết quả và hiệu quả kinh doanh;
- Hình thành được các nhóm làm việc và điều hành được hoạt động của nhóm;

 
III. THÁI ĐỘ NGHỀ NGHIỆP:
 

- Có kỷ luật lao động, có tác phong công nghiệp;
- Yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp;
- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, cần cù, chịu khó và sáng tạo trong công việc;
- Có ý thức vươn lên trong học tập.

 
Ghi danh tại:      Add: K 476/8 Điện Biên Phủ - Q. Thanh Khê – Đà Nẵng 
  Tel: (0236) 3 814 400 - Fax: (0236) 3 814 500 
  Email: cdnvietucdn@gmail.com - Website: www.vavc.edu.vn

Đăng ký

Hotline

Chat