Đào tạo

Quản trị Khách sạn

Tốt nghiệp THCS trở lên ...

Kỹ thuật Chế biến món ăn

Tốt nghiệp THCS trở lên ...

Nghiệp vụ lễ tân khách sạn

Tốt nghiệp THCS trở lên ...

Quản trị Lữ hành - Hướng dẫn

Tốt nghiệp THCS trở lên ...

Quản trị Nhà hàng

Tốt nghiệp THCS trở lên ...

Kế toán Doanh Nghiệp

Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương ...

Đăng ký

Hotline

Chat