Đào tạo

Quản trị Khách sạn

(HOTEL MANAGEMENT)

Tên nghề: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
Trình độ đào tạo: Hệ cao đẳng
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian học: 2,5 năm
Học phí: Liên hệ
 
I. KIẾN THỨC:
 

- Mô tả được vị trí, vai trò của khách sạn trong ngành Du lịch và đặc trưng của hoạt động khách sạn, tác động của nó về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường;
- Trình bày được cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong khách sạn; mối quan hệ giữa các bộ phận trong khách sạn và đề xuất được các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn;
- Mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của khách sạn: nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ lưu trú, nghiệp vụ nhà hàng và chế biến món ăn;
- Liệt kê được các trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu tại khách sạn và công dụng của chúng;
- Trình bày được nguyên lý, quá trình quản trị nói chung, quản trị con người, tài sản, tài chính, quản trị marketing khách sạn nói riêng;
- Trình bày được tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khách sạn và cách thức đánh giá chất lượng;
- Mô tả được quy trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc tại các bộ phận của khách sạn;
- Trình bày được các nguyên tắc bảo đảm an ninh – an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh – an toàn trong khách sạn để nhận biết được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa;
- Xây dựng được tính tự tin trong xử lý công việc.

 
II. KỸ NĂNG CHUYÊN NGÀNH:
 

- Giao tiếp tốt với khách hàng bằng tiếng Việt và tiếng Anh, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại bộ phận lễ tân, buồng phòng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị; chăm sóc khách hàng và giải quyết các phàn nàn của khách hàng có hiệu quả;
- Sử dụng đúng và an toàn các loại trang thiết bị, dụng cụ của khách sạn;
- Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí công việc của bộ phận lễ tân, buồng phòng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị - hội thảo theo tiêu chuẩn của khách sạn;
- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng được một số kế hoạch của các bộ phận như: kế hoạch marketing, kế hoạch nhân sự, kế hoạch mua sắm trang thiết bị - dụng cụ, kế hoạch tổ chức hội nghị - hội thảo hoặc sự kiện;
- Làm được các báo cáo, soạn thảo được văn bản, hợp đồng thông dụng của khách sạn;
- Ứng dụng được phần mềm quản trị khách sạn trong công việc hàng ngày;
- Quản lý thời gian làm việc hiệu quả;
- Phân tích, đánh giá được kết quả hoạt động kinh doanh của các bộ phận lưu trú, nhà hàng, hội nghị và phát hiện ra được các nguyên nhân, đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao kết quả kinh doanh.

 
III. THÁI ĐỘ NGHỀ NGHIỆP:
 

- Có kỷ luật lao động, có tác phong công nghiệp;
- Yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp;
- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, cần cù, chịu khó và sáng tạo trong công việc;
- Có ý thức vươn lên trong học tập.

 
Ghi danh tại:      Add: K 476/8 Điện Biên Phủ - Q. Thanh Khê – Đà Nẵng 
  Tel: (0236) 3 814 400 - Fax: (0236) 3 814 500 
  Email: cdnvietucdn@gmail.com - Website: www.vavc.edu.vn

Đăng ký

Hotline

Chat