Đào tạo

Quản trị Lễ tân

(Front-Desk Operation)

Tên nghề: QUẢN TRỊ LỄ TÂN
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian học: 2,5 năm
Học phí: Liên hệ

 

I. KIẾN THỨC:
 

- Trình bày được vai trò và nhiệm vụ của bộ phận Lễ tân;
- Xác định được các nguyên tắc cơ bản khi giao tiếp trực tiếp với khách hoặc qua điện thoại;
- Trình bày và phân tích được các quy trình tiếp nhận, chỉnh sửa và hủy đặt phòng;
- Trình bày được quy trình đón tiếp và đăng ký khách theo từng đối tượng khác nhau;
- Trình bày được các quy trình nghiệp vụ liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho khách trong thời gian khách lưu trú tại khách sạn;
- Trình bày và so sánh được quy trình thanh toán và trả phòng cho từng đối tượng khách;
- Trình bày được các nguyên tắc lập báo cáo lễ tân;
- Phân biệt được việc thực hiện quy trình nghiệp vụ thủ công và trên phần mềm máy tính;
- Giải thích được vai trò của giám sát viên tại bộ phận lễ tân;
- Trình bày được các nguyên tắc lập báo cáo lễ tân;
- Phân biệt được việc thực hiện quy trình nghiệp vụ thủ công và trên phần mềm máy tính.

 
II. KỸ NĂNG CHUYÊN NGÀNH:
 

- Áp dụng được các kỹ năng giao tiếp trực tiếp tại quầy Lễ tân hoặc qua điện thoại một cách có hiệu quả;
- Thực hiện thành thạo các quy trình tiếp nhận, chỉnh sửa và hủy đặt phòng;
- Thực hiện thành thạo việc đón tiếp và đăng ký từng đối tượng khách: khách vãng lai, khách lẻ đã đặt phòng trước, khách đoàn đã đặt phòng trước, khách quan trọng và khách khuyết tật;
- Thực hiện thành thạo các quy trình nghiệp vụ liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho khách trong thời gian khách lưu trú tại khách sạn;
- Giải quyết thành thạo phàn nàn của khách;
- Thực hiện thành thạo việc thanh toán và trả phòng cho từng đối tượng khách: khách lẻ, khách đoàn, khách quan trọng và khách khuyết tật;
- Lập được các báo cáo thuộc bộ phận lễ tân;
- Phân biệt được việc thực hiện quy trình nghiệp vụ thủ công và trên phần mềm máy tính;
- Thực hành vai trò lãnh đạo và các kỹ thuật xây dựng nhóm;
- Thực hành huấn luyện nhân viên hiệu quả;
- Thực hành các kỹ thuật đánh giá nhân viên.

 
III. THÁI ĐỘ NGHỀ NGHIỆP:
 

- Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tính cẩn thận trong công việc;
- Hình thành thói quen làm việc một cách khoa học và chuyên nghiệp;
- Nâng cao lòng yêu nghề, tính hăng say trong công việc;
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, thói quen sử dụng máy tính trong nghiệp vụ Lễ tân.

 
Ghi danh tại:      Add: K 476/8 Điện Biên Phủ - Q. Thanh Khê – Đà Nẵng 
  Tel: (0236) 3 814 400 - Fax: (0236) 3 814 500 
  Email: cdnvietucdn@gmail.com - Website: www.vavc.edu.vn

Đăng ký

Hotline

Chat