Đào tạo

Quản trị Khách sạn

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương ...

Kỹ thuật Chế biến món ăn

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương ...

Quản trị Lễ tân

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương ...

Quản trị Lữ hành - Hướng dẫn

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương ...

Đăng ký

Hotline

Chat