Đào tạo

Quản trị Lữ hành - Hướng dẫn

(TOUR OPERATION)

Tên nghề: QUẢN TRỊ LỮ HÀNH
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian học: 2,5 năm.

Thời lượng: - Nghiệp vụ Lữ hành: 360 tiết
                       - Nghiệp vụ Hướng dẫn: 360 tiết
Học phí: Liên hệ
 
I. KIẾN THỨC:
 
*Về Nghiệp vụ Lữ hành:
- Các phương pháp nghiên cứu nhu cầu của thị trường khách du lịch; phương pháp tập hợp, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ;
- Quy trình xây dựng, định giá 1 chương trình du lịch trọn gói;
- Quy trình và phương pháp tổ chức xúc tiến và bán chương trình du lịch;
- Quy trình điều hành, tổ chức thực hiện chương trình du lịch;
- Quy trình lên kế hoạch, điều hành thực hiện các hoạt động teambuilding, gala dinner, Barbecue, hội nghị,……
*Về Nghiệp vụ hướng dẫn:
- Các tuyến điểm du lịch trong nước và quốc tế;
- Quy trình nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch.
 
II. KỸ NĂNG CHUYÊN NGÀNH:
 
*Về Nghiệp vụ Lữ hành:
- Phân tích, đánh giá được sự biến động nhu cầu du lịch của du khách;
- Thiết kế và tính được giá thành, giá bán các chương trình du lịch trong nước chính xác.
- Thực hiện quá trình quảng bá, bán và điều hành chương trình du lịch.
*Về Nghiệp vụ hướng dẫn:
- Thành thạo trong công việc chuẩn bị trước khi đón đoàn khách du lịch;
- Ứng dụng hợp lý và thành thạo các phương pháp hướng dẫn suốt tuyến trên xe và thuyết minh tại điểm.
 
III. THÁI ĐỘ NGHỀ NGHIỆP:
 
- Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của người làm lữ hành;
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, có trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ;
- Có ý thức và đạo đức nghề nghiệp;
- Có tinh thần yêu nghề;
- Có động lực nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ hướng đến thị trường khách du lịch quốc tế.
 
Ghi danh tại:     
Add: K 476/8 Điện Biên Phủ - Q. Thanh Khê – Đà Nẵng 
Tel: (0236) 3 814 400 - Fax: (0236) 3 814 500 
Email: cdnvietucdn@gmail.com - Website: www.vavc.edu.vn

Đăng ký

Hotline

Chat