Tin tức - Sự kiện

Học quản trị khách sạn ra làm gì ?

Để trả lời " học quản trị khách sạn để làm gì" ?

Các bạn học sinh thân mến, trong một tổ chức và các hoạt động của một khách sạn việc quản lý cũng như điều hành mọi hành vi, kỹ năng và kỹ luật là việc của một hospitality management. Việc lập báo cáo kế hoạch tài chính cho tương lai thu chi, nguyên tắc về quản lý nguồn nhân sự cho toàn hệ thống. Tỷ lệ bán phòng, hiệu suất phòng sự nhận diện thương hiệu của khu lưu trú, an toàn thực phẩm. Sự sắp xếp có trật tự, phân công rõ ràng những nhiệm vụ của từng bộ phận chức năng nắm một cách bao quát nhất về những công việc của từng bộ phận. Đó là ngành quản trị khách sạn

Những môn học trong ngành quản trị khách sạn ?

  - Kiến thức về nghiệp vụ lưu trú những kỹ năng nghiệp vụ theo tiêu chuẩn quốc tế...

  - Kiến thức về nghiệp vụ khách sạn, giải pháp đặt phòng, quản lý khách sạn

  - Kiến thức về quản lý chức năng từng bộ phận

  - Kỹ năng phân chia công việc hợp lý

    Khả năng thăng tiến trong công việc ? 

   Hiện tại ngành du lịch của thành phố đà nẵng đang rất phát triển, các nghiệp vụ lễ tân, buồng phòng . Đáp ứng những nhu cầu trên chương trình đào tạo của VAVC sẽ cho các bạn một kiến thức nền vững chắc về ngành quản trị khách sạn , sẽ giúp các bạn có một cái nhìn từ tổng quan đến chi tiết của một nhà quản trị trong tương lai

Đăng ký

Hotline

Chat