Tin tức - Sự kiện

KHẢO SÁT SƠ BỘ TRONG QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ TẠI VAVC

Kiểm định chất lượng là một quy trình đánh giá nhằm công nhận liệu một cơ sở có đáp ứng những tiêu chuẩn đã đề ra hay không. Kiểm định giúp VAVC tự đánh giá chất lượng giảng dạy và vị trí của trường trong hệ thống đào tạo nghề thông qua việc xây dựng mục tiêu, đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu & thực hiện sứ mệnh. Qua đó, thể hiện quyết tâm của VAVC trong quá trình thực hiện mục tiêu.

Quy trình kiểm định bao gồm 5 bước cơ bản: (1) Tự đăng ký; (2) Báo cáo kiểm định chất lượng giảng dạy; (3) Nộp hồ sơ và thực hiện đánh giá; (4) Đánh giá sơ bộ; (5) Đánh giá chính thức. Hiện tại, VAVC đã chính thức hoàn thành bước thứ tư - đánh giá sơ bộ.

Vào ngày 30/10/2009, Ban kiểm định đào tạo nghề thành lập đoàn kiểm định chất lượng và đã thực hiện đánh giá tại Trường Cao đẳng Nghề Việt - Úc (VAVC).

Nhằm đảm bảo tính khách quan & chuyên nghiệp, Tổng cục dạy nghề thuộc Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội đã lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ tư vấn và doanh nghiệp chuyên về đánh giá bao gồm:

  • IIG Việt Nam - đại diện của Viện khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ tại Việt Nam
  • Công ty TNHH CQAIE Việt Nam, một thành viên của Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Quốc tế
  • Công ty CQAIT USA, một thành viên của Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Quốc tế

Để đạt thành công trong đợt kiểm định này, VAVC đang cố gắng nỗ lực hoàn thành nội dung của báo cáo kiểm định nộp cho Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội.

Từ ngày 23 - 27, 2009, phái đoàn sẽ chính thức thực hiện nghiên cứu để đánh giá tất cả các hoạt động đào tạo và quản lý chất lượng dựa trên bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng do Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội ban hành.

Đăng ký

Hotline

Chat