Tin tức - Sự kiện

VAVC - MỘT TRONG HAI MƯƠI ĐƠN VỊ TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ NĂM 2009

Ngày nay, cụm từ “chất lượng” đang dần trở thành một cụm từ phổ biến, không chỉ là những sản phẩm hữu hình, dịch vụ vô hình mà còn chỉ những vật dụng cụ thể, đời thường như ly chén, chai nước, và thậm chí là chất lượng cuộc sống.

Chất lượng luôn là mối quan tâm hàng đầu của chúng ta. Đó là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá một người, một sản phẩm hay một vấn đề. Mỗi đối tượng cần có những tiêu chuẩn đánh giá riêng từ nhiều góc độ. Vì vậy, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đóng vai trò quan trọng khi đánh giá một vật hay một đối tượng nào đó.

Là một cơ sở đào tạo nghề, quan điểm của VAVC là chất lượng đào tạo là sự kết hợp của 4 yếu tố: 

  • Đội ngũ giáo viên   
  • Học viên
  • Khung chương trình 
  • Phương pháp giảng dạy 

VAVC luôn ý thức xây dựng & hoàn thiện những yếu tố trên nhằm đạt được chất lượng đào tạo toàn diện.

Vào ngày 15/05/2009, Ban kiểm định Đào tạo nghề (thuộc Tổng cục dạy nghề) đã đến thăm VAVC nhằm lựa chọn các đơn vị nằm trong đợt kiểm định chất lượng đào tạo nghề năm 2009. Sau khi quan sát và đánh giá cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình đào tạo, Tổng cục đã quyết định chọn VAVC là một trong 20 đơn vị nằm trong chương trình kiểm định chất lượng dạy nghề.

Có thể nói nỗ lực của VAVC trong chất lượng đào tạo trong năm qua đã được công nhận. Đây thực sự là một dấu hiệu đáng mừng, là khích lệ lớn đối với toàn bộ đội ngũ cán bộ công nhân viên của VAVC.

Đăng ký

Hotline

Chat