GV Nguyễn Thành đạo hướng dẫn sinh viên QLKS trong giờ thực hành buồng
GV Anthony Hill hướng dẫn sinh viên trong giờ thực hành bếp
GV Nguyễn Quang hướng dẫn sinh viên trong giờ thực hành Bartender
Trương Thị Liên đảm nhiệm vị trí giám sát tại Nhà hàng khu nghỉ mát Pullman Resort
GV Nguyễn Văn Cường hướng dẫn sinh viên trong giờ thực hành Lễ tân